Aanmeldingsformulier afscheidscollege Henk Hiemstra

U heeft een uitnodiging ontvangen voor het afscheidscollege van Prof. dr. Henk Hiemstra.
Wij verzoeken u (in verband met de organisatie) om aan te geven waar u bij aanwezig kunt zijn.