For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.
Een innovatief onderzoeksproject in de analytische wetenschap heeft aanzienlijke financiering verworven bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek NWO. Dit MAnIAC project onder leiding van prof.dr. Peter Schoenmakers (Van 't Hoff Institute for Molecular Sciences) heeft tot doel analytische methoden en technieken te combineren die tot nu toe als incompatibel werden beschouwd. Het budget bedraagt meer dan een miljoen euro.
Logo Maniac Project

Analytische apparaten zijn van grote betekenis voor onze samenleving op gebieden als gezondheid, voeding en milieu. Zo zijn ze van belang in kwaliteits- en veiligheidsanalyses, onder andere in industriële toepassingen. In onderzoek en innovatie verschaffen ze cruciale informatie die aan de basis ligt van diepgaand begrip en nieuwe kennis.

Vaak is de combinatie van twee analytische technieken veel waardevoller dan elk van de technieken afzonderlijk.

Green Life Sciences_Foto Harm Jan Weevers_IMG_3466
Detail van een GC-MS apparaat. Foto: Harm Jan Weevers.

Een mooi voorbeeld is de combinatie van gaschromatografie en massaspectrometrie. Deze GC-MS apparatuur wordt zeer veel toegepast op uiteenlopende gebieden, van de analyse van voedingsmiddelen en de ontwikkeling van geneesmiddelen tot milieukundige analyses.

Koppelen van analytische apparaten

Verschillende andere combinaties zijn minstens even wenselijk, maar veel minder haalbaar. Met het MAnIAC project ("Maakt Analytisch Incompatibele Apparaten Compatibel") willen onderzoekers nu de koppeling realiseren tussen allerlei verschillende soorten analytische apparaten. Dit zal veel beter en efficiënter onderzoek mogelijk maken op veel actuele gebieden, zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van nieuwe, duurzame chemische grondstoffen en processen.

prof. dr. ir. P.J. (Peter) Schoenmakers
Prof.dr. Peter Schoenmakers. Foto: Jan Willem Steenmeijer.

Het MAnIAC maakt onderdeel uit van de Technologie Area “Comprehensive Analytical Science and Technology” (COAST), een publiek-private samenwerking van NWO met industriële partners. Prof.dr. Peter Schoenmakers (UvA-HIMS) is de principal investigator en dr. Ron Peters (DSM, tevens gastonderzoeker aan de UvA) is de MAnIAC project manager.

Andere betrokken kennisinstellingen zijn de Radboud Universiteit (prof. dr. Arno Kentgens), de Vrije Universiteit (prof. dr. Govert Somsen) en de Rijksuniversiteit Groningen (prof. dr. Elisabeth Verpoorte). De industriële partners zijn Heineken, Shell, DSM en Micronit Microfluidics. Het totale projectbudget bedraagt 1.065.000 euro.

Valorisatie

Het onderzoek zal zich richten op de toepassingsgebieden van de betrokken bedrijven. Nieuwe gecombineerde analytische instrumenten zullen beschikbaar komen voor het doorgronden van processen zoals de degradatie van allerlei deeltjes (natuurlijke materialen, waaronder meel, maar ook synthetische harsen) en complexe moleculen zoals lignine. Daarnaast wordt onderzoek gedaan aan microbiologische reactoren in relatie tot het brouwen van bier.

Verdere valorisatie is in handen van Micronit Microfluidics, dat componenten zal ontwikkelen en produceren voor een haast oneindig aantal toepassingen. De ontwikkeling van een generieke MAnIAC "toolbox" is een van de sleuteldoelen van het project.