For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Prof.dr. Bas de Bruin, Prof.dr. Joost Reek en dr. Moniek Tromp van het UvA onderzoekszwaartepunt Sustainable Chemistry zijn geselecteerd als lid van het ‘Advanced Research Center – Chemical Building Blocks Consortium’ (ARC-CBBC). Slechts 39 van 159 aanvragers werden toegelaten tot dit nationale onderzoeksconsortium.

ARC-CBBC is een nationaal onderzoeksconsortium van universiteiten en drie industriële partners (AkzoNobel, Shell en BASF) om gezamenlijk toponderzoek te verrichten op het gebied van duurzaamheid en katalyse.

Op initiatief van Prof. dr. Bert Weckhuysen (Universiteit Utrecht) en Nobelprijswinnaar Ben Feringa (Rijksuniversiteit Groningen) richt ARC-CBBC zich op maatschappelijke uitdagingen zoals (chemische) energieopslag, materiaal-schaarste en het ontwikkelen van nieuwe methoden om de energie- en atoom-efficiëntie van industriële chemische processen te verbeteren.

Toponderzoek

Het onderzoek van Bas de Bruin, Joost Reek en Moniek Tromp, dat deel uitmaakt van het UvA onderzoekszwaartepunt Sustainable Chemistry, sluit uitstekend aan bij de ambitie van ARC-CBBC. Het persoonlijke, vijfjarige lidmaatschap van het consortium onderstreept hun wetenschappelijke kwaliteit en onderzoeksfocus.

Bas de Bruin, Joost Reek, Moniek Tromp. Foto: HIMS.

De komende tien jaar zal ARC-CBBC wetenschappelijk toponderzoek stimuleren in samenwerking  het bedrijfsleven, langs drie programmalijnen: Energiedragers, Duurzame materialen en Fijnchemicaliën, en Coatings. Naast toegepast onderzoek zal ook de fundamentele wetenschap een belangrijke plaats hebben in binnen het consortium. Het jaarlijkse budget bedraagt meer dan 11 miljoen euro.