For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.
Het consortium 'Advanced Nano-electrochemistry Institute Of the Netherlands (ANION)' heeft een Zwaartekracht subsidie van 23,6 miljoen verkregen van NWO. Het Van 't Hoff Institute for Molecular Sciences (HIMS) van de Universiteit van Amsterdam is een van de partners in dit consortium, geleid door de Universiteit Leiden. ANION zal zich richten op onderzoek naar elektrochemische processen die cruciaal zijn voor de energietransitie.
Impressie van een elektrochemische interface op nanoschaal. ANION brengt geavanceerde methoden en technieken samen uit verschillende scheikundige en natuurkundige disciplines, om een fundamenteel microscopisch begrip te verkrijgen van elektrochemische interfaces. Afbeelding: Universiteit Leiden.

De grootschalige energietransitie van onze samenleving kan niet zonder efficiënte elektrochemische processen voor het opwekken, omzetten en opslaan van duurzame energie. Het ontwikkelen en verbeteren van dergelijke processen vereist diepgaande kennis van elektrochemische verschijnselen op de kleinste schaal. ANION zal een multidisciplinair, fundamenteel onderzoeksprogramma uitvoeren waarin chemici en natuurkundigen samenwerken om deze kennis te verkrijgen. Dit legt de basis voor nieuwe, efficiënte elektrochemische technologieën die moeten leiden tot een drastische reductie van de koolstofvoetafdruk van de mensheid.

Bijdragen met HIMS expertise

Bij het Van 't Hoff Institute for Molecular Sciences zullen meerdere onderzoekers met hun expertise bijdragen aan het fundamentele ANION-onderzoek. Formele ANION-partner is Prof. Peter Bolhuis (Computational Chemistry) die onderzoek doet in multischaal modelleren en simuleren. Andere bijdragen worden geleverd door Prof. Evert Jan Meijer (moleculaire simulaties, in het bijzonder elektrochemische reactiviteit), Bernd Ensing (multischaal simulatie en AI voor duurzame moleculen & materialen), Dr. Amanda Garcia (elektrokatalyse en elektro-organische synthese), en Sander Woutersen (fysische chemie en IR spectroscopie). Daarnaast zal Dr. Emilia Olsson (Institute of Physics) bijdragen met haar onderzoek naar de theorie van Condensed Matter. Het geplande onderzoek sluit aan bij de huidige inspanningen binnen AMCEL, het Amsterdam Centre for Electrochemistry.

Het ANION consortium bestaat uit prof.dr. Marc Koper (Universiteit Leiden, hoofdaanvrager), prof.dr. Petra de Jongh (Universiteit Utrecht), prof.dr. Huib Bakker (AMOLF), prof.dr. Moniek Tromp (Rijksuniversiteit Groningen), prof.dr. Peter Bolhuis (Universiteit van Amsterdam) en prof.dr. Serge Lemay (Universeiteit Twente). De looptijd van het Zwaartekracht project is tien jaar. Lees meer over het project: De energietransitie onder de (nano)loep: Zwaartekrachtsubsidie voor ANION-project.

Over het programma Zwaartekracht

Het programma Zwaartekracht wordt gefinancierd door het ministerie van OCW. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) selecteert in opdracht van OCW de onderzoeksgroepen. Met de financiering kunnen onderzoekers gedurende tien jaar universitair toponderzoek doen en multidisciplinair samenwerken. Een van de pijlers van het programma is dat over de disciplines en universiteiten heen wordt samengewerkt. De wetenschappers zetten gezamenlijk excellente wetenschappelijke onderzoeksprogramma’s op. 

In totaal ontvangen deze zeven consortia een Zwaartekrachtsubsidie. Bij elkaar gaat het om in totaal meer dan 160 miljoen euro.

Zie ook