For best experience please turn on javascript and use a modern browser!

Op 12 en 13 juni vindt in Helsinki de startbijeenkomst plaats van het nieuwe Europese onderzoeksproject LEX4BIO. Het heeft tot doel de afhankelijkheid van geïmporteerde meststoffen te verminderen, nutriëntenkringlopen te sluiten en de duurzaamheid van Europese landbouwsystemen te verbeteren. De Universiteit van Amsterdam is een van de 21 deelnemende universiteiten en bedrijven in het 4 jaar durende project van 6 miljoen euro, gecoördineerd door het Luke Natural Resources Institute in Finland.

Fertilizer
Beeld: Wikimedia Commons

De UvA bijdrage komt van onderzoekers dr. Chris Slootweg van het Van 't Hoff Instituut for Molecular Sciences (HIMS), en dr. Boris Jansen en dr. John R. Parsons van het Institute for Biodiversity and Ecosystem Dynamics (IBED).

Benutting van nutriëntenrijke nevenstromen

De milieueffecten van de Europese landbouw worden grotendeels veroorzaakt door geïmporteerde minerale fosfaten en stikstofmeststoffen. De voorraden van fosfor zijn eindig, en de productie van stikstofhoudende meststoffen is energie-intensief en veroorzaakt emissies van broeikasgassen. Tegelijkertijd blijven nutriëntenrijke nevenstromen en organisch afval onderbenut. Het nieuwe Horizon 2020-onderzoeksproject LEX4BIO is er daarom op gericht om de milieubelastende minerale meststoffen te kunnen vervangen door meststoffen uit deze nevenstromen (bio-based fertilizers, BBFs). In het onderzoek worden de nutriënt-rijke nevenstromen in kaart gebracht, hun nutriëntensamenstelling bepaald, en wordt technologie ontwikkeld om veilige biobased meststoffen te vervaardigen.

LEX4BIO
Beeld: Natural Resources Institute Finland. Klik om te vergroten (opent in nieuw venster).

HIMS-onderzoeker dr. Chris Slootweg zal zich richten op de evaluatie van organische verontreinigende stoffen en zware-metaalzouten in herwonnen nutriënten uit stedelijke afvalstromen ('urban mining'). Hij zal strategieën ontwikkelen om deze nutriënten optimaal te kunnen hergebruiken en tot hoogwaardige meststoffen te recyclen, en zo bij te dragen aan een circulaire nutriënteneconomie.

IBED-onderzoekers dr. Boris Jansen en dr. John R. Parsons zullen bijdragen aan de beoordeling van de milieu-impact van de BBF's door ze met behulp van hoge-resolutie massaspectrometrie te screenen op hun gehalte aan farmaceutische producten en andere organische verontreinigingen. Samen met andere projectpartners zullen ze de biologische beschikbaarheid en het lot van deze verontreinigende stoffen in de bepalen. Ook zullen ze kleinschalige teeltexperimenten in een broeikas uitvoeren, om te bepalen of de verontreinigingen door de gewassen worden opgenomen, wat mogelijke gevolgen voor de voedselveiligheid kan hebben.

Het LEX4BIO consortium omvat 21 partners uit 14 Europese landen, waaronder onderzoeksinstituten, universiteiten, het MKB en industriële partners. Het project heeft een budget van € 6 miljoen en loopt tot mei 2023.