For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Ilse Denekamp, promovendus bij prof.dr. Gadi Rothenberg van het Van 't Hoff Institute for Molecular Sciences van de Universiteit van Amsterdam, heeft haar promotieonderzoek 'vertaald' in een korte video. Haar animatie van één minuut belicht de voordelen van nieuwe, op maat gemaakte materialen voor heterogene katalyse. Ilse Denekamp verdedigt haar proefschrift op 7 april.

Met behulp van verschillende computeranimatie technieken legt Denekamp haar onderzoek uit via de taal van Lego. In haar proefschrift beschrijft ze een manier om covalent gebonden polymeren te maken waarvan de katalytische eigenschappen nauwkeurig zijn in te stellen. Deze materialen zijn stabiel tot 400 °C en combineren de actieve sites van organometaalcomplexen met de stabiliteit en het scheidingsgemak van vaste katalysatoren. Bij de ontwikkeling van deze materialen gebruikten Denekamp en haar collega's legoblokjes als model. Dit bracht haar op het idee om het syntheseprotocol van de katalysatoren te presenteren in een Lego-geanimeerde 'handleiding'. Van daaruit was het een kleine stap naar het installeren van software, het uitproberen van verschillende configuraties en het toevoegen van muziek en voice-overs.

Belangrijk instrument in de wetenschapscommunicatie

Hoogleraar Rothenberg weet dat dergelijke inspanningen tijd en moeite kosten, maar vindt dat zeker de moeite waard. Hij ziet korte animaties als een belangrijk instrument in de wetenschapscommunicatie en als onderdeel van een pakket aan vaardigheden die mensen verder helpen in hun carrière. "Vandaag de dag is de communicatie tussen disciplines en culturen de sleutel tot succesvolle samenwerking. Ook in de industrie vindt men het waardevol als je je ideeën duidelijk kunt uitleggen aan een breed publiek." Zijn groep gebruikt vaak korte films om het onderzoek uit te leggen en er de aandacht op te vestigen. Denekamp, die haar proefschrift vier maanden voor het aflopen van haar contract afrondde, kon ruim tijd investeren in het onder de aandacht brengen van haar chemisch onderzoek en daarbij nieuwe ideeën uit te proberen.

Rothenberg, die al twee decennia lang in heel Europa workshops in soft skills geeft, ziet zelfs een breder publiek: "Het is voor onderzoekers van belang om in de maatschappij de interesse voor de wetenschap aan te wakkeren. Dat moet je al op jonge leeftijd doen en daarbij de juiste middelen kiezen. Animaties zoals deze benadrukken aan de ene kant de creatieve en leuke aspecten van wetenschap, en aan de andere kant het belang bij het oplossen van technologische en maatschappelijke problemen."

Zie ook

Nieuws december 2017: Unilever Researchprijs voor Ilse Denekamp
Nieuws september 2020 (Engels): Designable catalytic materials combine the best of both worlds
Website Heterogeneous Catalysis & Sustainable Chemistry group

Oorspronkelijke wetenschappelijke publicatie:

Ilse M. Denekamp, Connor Deacon-Price, Zhenhua Zhang and Gadi Rothenberg: Covalent structured catalytic materials containing single-atom metal sites with controllable spatial and chemical properties: concept and application. Catal. Sci. Technol., 2020,10, 6694-6700. DOI: 10.1039/D0CY01299H